Øvelses terapi (træningsprogrammer m.m)

Jeg bruger øvelsesterapi til at give dig mulighed for at afhjælpe eller forebygge funktionsnedsættelse. Det kan bruges til at genetablere eller øge fysisk modtstandsdygtighed overfor skader. Det bruges også til at optimere din generelle sundhedstilstand, så som din kondition eller blot højne din oplevelse af velvære.

Hos mig er øvelsesterapi et individuelt udarbejdet øvelsesprogram der bliver tilpassset hver enkelt patient eller klients særlige behov.

Øvelsesterapien er udarbejdet og udføres af fysioterapeuter til en patient som har en diagnosticeret dysfunktion der medfører det vi kalder funktionsnedsættelse.

Eksempler på øvelsesterapi fokusområder

  • Kredsløbstræning
  • Træning af muskelfunktion (styrke, eksplosiv kraft, udholdenhed)
  • Mobiliserende øvelser (udspænding, ledmobilisering, ledet aktive/aktive/passive øvelser)
  • Stabiliserende øvelser
  • Neuromuskulær kontrol, inhiberende og faciliterende teknikker
  • Balancetræning
  • Afspændingsøvelser
  • Respirationsøvelser (lungefysioterapi)
  • Funktionstræning til at kunne udføre specifikke handlinger